Rychle, kvalitně, levně ... ale vždy s plnou zárukou.

Nátěry betonových konstrukcí a staveb

Betonové konstrukce vynikají svojí odolností proti klimatickým vlivům. Přesto se i na nich podepisuje zub času a zejména u neošetřených nosných železobetonových konstrukcí hrozí pronikání vlhkosti do ocelových výztuh, a tedy ztráta jejich pevnosti. Proto je potřeba betonové konstrukce proti působení vlhkosti, větru a mrazu chránit. 

Nátěry betonových konstrukcí zajišťují dostatečnou ochranu betonové konstrukce proti pronikání vody, mrazu i proti větrné a vodní erozi. Správně provedený nátěr betonové konstrukce prodlouží její životnost až o desítky let. Samozřejmostí je jeho pravidelné obnovování, protože na exponovaných místech dochází po delším čase k úbytku nátěrové vrstvy, čímž by mohlo dojít až k úplnému obnažení betonu a k rozrušení materiálu.

Kvalitně povedený nátěr betonu dokáže zabránit i vniknutí vody do miniaturních pórů materiálu, a tak zamezit zvětrávání ve venkovním prostředí. Nátěry betonových konstrukcí se musí řídit stavebními normami. Stavební betonové konstrukce vyžadují často nátěry ve výškách, proto má náš tým natěračů připravené vhodné vybavení.

Před čím je beton nutné chránit 

 • Porušení vnitřní struktury mrazem, které způsobuje praskání betonových výplní včetně zalitých armatur a betonových nosníků a k dalším destrukčním procesům konstrukce.
 • Nátěry zabraňují vzniku vápenatých výkvětů u absorbujících a porézních povrchů.
 • Povrchové poškození, které se projevuje narušením krycí vrstvy betonu, vzniku trhlin a následnému urychlení koroze.
 • Působení chemicky expansivních látek jako je posypová sůl.
 • Tlaky a vibrace působící periodické zátěže na beton, při průjezdu těžkých dopravních prostředků a v blízkosti vibrujících strojů, mají za následek mechanické namáhání betonových konstrukcí.

Naši natěrači provádějí nátěry betonových konstrukcí a staveb

Nabízíme odborné nátěry betonových konstrukcí a staveb na zemi, z lešení, z plošin i s využitím horolezecké techniky. Provádíme nátěry všech typů betonových konstrukcí :

 • Nátěry betonových podlah - průmyslové podlahy i podlahy v domech
 • Nátěry panelových domů - vnější pláště sídlištních paneláků
 • Nátěry betonových mostů - včetně nepřístupných míst ve výškách
 • Nátěry betonových výškových staveb -  věží, stožárů, sloupů, rozhleden, vysílačů
 • Nátěry betonových objektů - stadiony, schodiště, parkoviště atd.

Proč nátěry betonových konstrukcí od nás?

 • Naši natěrači mají dlouholeté zkušenosti s nátěry betonových konstrukcí
 • Samotnému provedení prací předchází vypracování pracovního postupu.
 • Zabezpečení prostranství v okolí prováděných nátěrů proti potřísnění barvou nebo zranění druhých osob a proti poškození cizího majetku.
 • Kvalitní realizace nátěrů s ohledem na typ a využití konstrukce a přání zákazníka.
 • Samozřejmostí je příprava a zakrytí oken a jiných součástí betonové konstrukce
 • Po práci řemeslníci provedou úklid a uvedení pracoviště do původního stavu.
 • Před odvedením dokončené práce objednavateli, probíhá kolaudace.
 

Smlouva mezi klientem a natěrači betonových konstrukcí

Na základě prohlídky betonové konstrukce proběhne bezplatná konzultace záměru zákazníka s naším odborníkem na nátěry betonových konstrukcí.
Jako odborná natěračská firma uzavíráme se zákazníkem smlouvu o dílo, ve které jsou uvedeny maximální ceny materiálu a prováděných prací. 
 
 

Záruka kvality

U řemeslníků, se kterými chceme spolupracovat, prověřujeme kvalifikaci a také jejich reference.
 

Nabízíme nátěry betonových konstrukcí v České  republice

 Naše služby nátěry betonových konstrukcí můžete využít ve všech městech České  republiky - kontaktujte naše nejbližší natěračství. Službu si můžete objednat telefonicky na bezplatném čísle 800-888-801 anebo naším poptávkovým dotazníkem.
Kontaktujte naše odborníky na nátěry betonových konstrukcí
 
Oceňujeme, když nám sdělíte, zda jste spokojeni s provedenou prací. K tomu Vám slouží náš  referenční dotazník.
 

 

Nátěry betonových konstrukcí v regionech ČR 

vyberte si Vaše nejbližší natěračství ...

 

Klikněte na kraj, v němž potřebujete provést nátěry betonových konstrukcí ...

Nátěry betonových konstrukcí v České republice

 

Vyhledávání

Kontakt

Natěračství a malířství Ekomplex CZ Všechna větší města v ČR Volejte : 840 840 600

Anketa

Jak provádíte nátěry betonových konstrukcí ?

Objednávám služby natěračů (98)
41%

Natírám je sám (73)
30%

Nenatírám je vůbec (70)
29%

Celkový počet hlasů: 241

Doporučujeme :

Natěrači Ekomplex nabízejí nátěry betonu  a betonových konstrukcí všech typů : nátěry panelových domů, nátěry schodišť, nátěry betonových podlah.