Rychle, kvalitně, levně ... ale vždy s plnou zárukou.

Protipožární nátěry

V souladu s aktuálně platnými stavebními normami a zákony jsou stavebníci a provozovatelé nových budov povinní zajistit zvýšenou odolnost stavebních konstrukcí a budov proti požáru. Odpovědnost za škodu stanovuje zákonné ustanovení: Generální prevenční povinnost. Vyvěšení požárních předpisů a školení zaměstnanců nebo obyvatel již nejsou dostatečnou ochranou proti požáru.
 

Protipožární nátěry zvyšují odolnost budov a konstrukcí proti požáru

 
Jednou z cest ke zvýšení protipožární odolnosti budov a konstrukcí jsou protipožární nátěry. Kvalitní protipožární nátěr při vzniku požáru po určitý čas tepelně izoluje natřenou konstrukci od žáru ohně a postupným odpařováním zpěněného nátěru (ablací) konstrukci ochlazuje. Tím významně prodlužuje čas potřebný k evakuaci osob z hořícího objektu před tepelným zhroucením konstrukce. Zároveň díky chemickému složení neprodukují při hoření protipožární nátěry toxické látky a nepřispívají tak k udušení osob. dokáže určitý čas odolávat ohni a tím vzplanutí materiálu. Díky kvalitnímu protipožárnímu nátěru tak můžou být zachráněny životy lidí i zvířat, ale také ochráněn majetek, je-li požár včas uhašen.
 

Provádíme protipožární nátěry budov a konstrukcí

Protipožární nátěry může v souladu s normou provádět pouze certifikovaná firma, jejíž malíři – natěrači jsou odborně zaškoleni výrobcem protipožárních nátěrových hmot a mohou tak zaručit dodržení technologického postupu v souladu s technickými normami výrobce. Naši natěrači vlastní potřebné certifikáty a jsou oprávnění provádět protipožární nátěry staveb, budov a konstrukcí včetně vystavení protokolu o odborné aplikaci protipožárního nátěru pro provozovatele objektu.
 

Provádíme tři druhy protipožárních nátěrů

 • Zpěnitelné protipožární nátěry - jejich přeměnou v pěnu při působení žáru vytváří nátěr izolační vrstvu, která chrání konstrukci před působením žáru a před vzplanutím. Ablací nátěru (postupným odpařováním) se natřená konstrukce ochlazuje. Cílem je prodloužit dobu, kdy konstrukce odolává žáru, a umožnit tak evakuaci osob z hořícího objektu dříve, než dojde ke zřícení konstrukce.
 • Netoxické protipožární nátěry - jejich hořením nevznikají toxické látky, na rozdíl od jiných nátěrů, které ve styku s ohněm vytvářejí dusivé plyny. Cílem je zabránění udušení osob zplodinami z hoření nátěrů při požáru.
 • Kombinované protipožární nátěry - kombinují obě výše uvedené funkce.

 

Kterých chyb u protipožárních nátěrů se nedopouštějí naši certifikovaní natěrači

 • Chybné určení tloušťky vrstvy protipožárního nátěru a špatně voleného způsobu provedení..
 • Navrhování a aplikace zpevňujících protipožárních nátěrů v rozporu s ustanovením norem řady ČSN 73 0804
 • Naši natěrači nepoužívají nevhodné, nebo dokonce neschválené typy nátěrových hmot.
 • Naši natěrači nepoužívají nátěry pro nevhodné prostředí, případně aplikace v nepřiměřených klimatických podmínkách.
 • Naši natěrači v souladu s požadavky Památkového ústavu neaplikují chemické protipožární nátěry na dřevo památkově chráněných staveb.
 

Proč protipožární nátěry od nás?

 • Naši natěrači mají dlouholeté zkušenosti s protipožárními nátěry a potřebná osvědčení pro jejich aplikace
 • Samotnému provedení prací předchází bezplatná konzultace u zákazníka..
 • Zabezpečíme okolí prováděných nátěrů proti potřísnění barvou nebo zranění druhých osob a proti poškození cizího majetku.
 • Kvalitní realizace protipožárních nátěrů s ohledem na typ objektu a materiál konstrukce.
 • Po práci řemeslníci provedou úklid a uvedení pracovišť do původního stavu.
 

Cenovou nabídku na protipožární nátěry stvrdíme smlouvou

Na základě prohlídky interiéru proběhne bezplatná konzultace záměru zákazníka s naším odborníkem na protipožární nátěry.
Jako odborná natěračská firma uzavíráme se zákazníkem smlouvu o dílo, ve které jsou uvedeny maximální ceny materiálu a prováděných prací. 
 
 

Záruka kvality

Naši natěrači mají potřebné certifikáty a osvědčení pro provádění protipožárních nátěrů a zúčastňují se pravidelně školení výrobců speciálních nátěrů pro zvýšení protipožární odolnosti staveb a konstrukcí.
 

Nabízíme protipožární nátěry v Českérepublice

 Naše služby nátěry betonových konstrukcí můžete využít ve všech městech České  republiky - kontaktujte naše nejbližší natěračství. Službu si můžete objednat telefonicky na bezplatném čísle 800-888-801 anebo naším poptávkovým dotazníkem.


Více zde: https://www.nateraci-maliri.cz/sluzby/nateracstvi/natery-betonovych-konstrukci/

Kontaktujte naše odborníky protipožární nátěry
 
Oceňujeme, když nám sdělíte, zda jste spokojeni s provedenou prací. K tomu Vám slouží náš  referenční dotazník.
 

 

Protipožární nátěry v regionech ČR  

vyberte si Vaše nejbližší natěračství ...

 

Klikněte na kraj, v němž potřebujete provést protipožární nátěry ...

Protipožární nátěry v České republice

 

Vyhledávání

Kontakt

Natěračství a malířství Ekomplex CZ Všechna větší města v ČR Volejte : 840 840 600

Anketa

Máte váš objekt zabezpečen proti vzniku požáru ?

Ano (95)
41%

Nevím (64)
27%

Ne (75)
32%

Celkový počet hlasů: 234

Doporučujeme :

Natěrači Ekomplex provádějí protipožární nátěry u všech typů konstrukcí a budov - protipožární nátěry staveb, ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí, střech a dalších stavebních prvků.