Nátěry výškových konstrukcí - nátěry ve výškách

Zajištění kvalitní povrchové ochrany proti povětrnostním vlivům je předpokladem dlouhé životnosti jakékoli výškové konstrukce či stavby. Výškové konstrukce a stavby, jako jsou věže, stožáry, výškové budovy, mosty, pláště všech budov, střechy apod. jsou mnohem více než běžné objekty vystaveny působení mnoha agresívních vlivů, ať už je to vítr, kyselé deště, slunce nebo třeba ptačí trus. Kromě toho se výškové objekty samy nabízejí jako z dálky viditelná reklamní plocha, případně musí barevné označení těchto objektů vyhovovat předpisům pro zajištění bezpečného leteckého provozu. 

Nátěry výškových konstrukcí vyžadují speciální dovednosti a techniku

Pro všechny tyto výškové stavby je společná vysoká náročnost provádění ochranných nátěrů. Nátěry výškových konstrukcí a staveb vyžadují zcela odlišný přístup řemeslníků, než je tomu u nátěrů přízemních a nízkých staveb a konstrukcí. Do velkých výšek nelze anebo není ekonomické stavět lešení, případně zajišťovat přístup natěračů přistavením vysokozdvižné plošiny. Proto tyto výškové natěračské práce vykonávají jen odborně vyškolené týmy natěračů s dobrou horolezeckou průpravou, které namísto vysokozdvižných prostředků a lešení využívají pohotovou a provozně levnou horolezeckou výbavu. K tomu je nutné, aby tito specialisté byli nejen odborníky na nátěry a malby, ale také měli dostatečnou praxi a teoretickou průpravu pro práci ve výškách a ze slaňovací techniky.

Provádíme nátěry ve výškách - nátěry všech druhů výškových konstrukcí

Nabízíme specializované natěračské práce s využitím horolezecké a vysokozdvižné techniky, zaměřené na nátěry výškových konstrukcí a staveb. Provádíme ochranné nátěry všech druhů výškových konstrukcí a aplikace reklamních a signálních grafických prvků na výškových stavbách a konstrukcích.

 • Nátěry fasád výškových domů - věžáky, mrakodrapy, vysoké domy
 •  Nátěry balkónů  a výškových teras - z plošin i z lanové techniky
 • Nátěry stožárů vysokého napětí a velmi vysokého napětí
 • Nátěry sloupů - držáky trolejového vedení, sloupy rozvodů elektřiny
 • Nátěry vysílačů - televizních, rozhlasových, GSM operátorů
 • Nátěry průmyslových věží - vodojemy, plynojemy, obilná sila
 • Nátěry střech výškových budov - sedlové i ploché střechy
 • Nátěry mostů a lávek - betonové, ocelové i dřevěné mosty
 • Nátěry komínů - komíny domů i továren
 • Nátěry dalších výškových konstrukcí a staveb

Proč nátěry výškových konstrukcí a budov od nás?

 • Naši natěrači mají dlouholeté zkušenosti s nátěry ve výškách a potřebná osvědčení pro jejich aplikace
 • Mnozí z našich natěračů jsou aktivními horolezci a dbají na maximální bezpečnost svoji i dalších osob
 • Samotnému provedení prací předchází bezplatná konzultace u zákazníka..
 • Zabezpečíme okolí natíraných konstrukcí proti potřísnění barvou nebo zranění druhých osob a proti poškození cizího majetku.
 • Kvalitní realizace nátěrů výškových konstrukcí s ohledem na typ objektu a materiál konstrukce.
 • Po práci řemeslníci provedou úklid a uvedení pracovišť do původního stavu.
 

Cenovou nabídku na nátěry výškových konstrukcí a budov stvrdíme smlouvou

Na základě prohlídky interiéru proběhne bezplatná konzultace záměru zákazníka s naším odborníkem na nátěry výškových konstrukcí a budov.
Jako odborná natěračská firma uzavíráme se zákazníkem smlouvu o dílo, ve které jsou uvedeny maximální ceny materiálu a prováděných prací. 
 
 

Záruka kvality

Naši natěrači mají potřebné certifikáty a osvědčení pro provádění nátěrů výškových budov a konstrukcí a zúčastňují se pravidelně školení výrobců speciálních nátěrů pro zvýšení protipožární odolnosti staveb a konstrukcí . Procházejí zároveň pravidelným školením horolezeckých technik a bezpečnosti práce ve výškách.
 

Nabízíme nátěry výškových konstrukcí a budov v České i Slovenské republice

Nabízíme službu nátěry výškových konstrukcí a budov ve všech větších městech České a Slovenské republiky. 
Kontaktujte naše odborníky nátěry výškových konstrukcí a budov
 
Oceňujeme, když nám sdělíte, zda jste spokojeni s provedenou prací. K tomu Vám slouží náš  referenční dotazník.
 

Nátěry výškových konstrukcí v regionech ČR a SR

vyberte si Vaše nejbližší natěračství ...

 

Klikněte na kraj, v němž potřebujete provést nátěry výškových konstrukcí ...

Nátěry výškových konstrukcí v České republice

Nátery výškových konštrukcií konštrukcií na Slovensku

 

Líbí se Vám množství reklam na výškových budovách ?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Věnujete se aktivě horolezectví ?

Celkový počet hlasů: 219

Natěrači Ekomplex provádějí nátěry ocelových konstrukcí, nátěry dřevěných konstrukcí a nátěry betonových konstrukcí z lešení, z lávek, z plošin i s pomocí horolezeckých technik.